2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818
2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818

$1,950,000

2125 12th Avenue, Sacramento, CA, 95818

11
Courtesy of: Dorothy Smith | Dorothy R. Smith